Om POLAB

POLAB utvecklar och tillverkar LED - armaturer av hög kvalitet för gator, parkeringar, fastigheter m.m.

viktiga aspekter gällande vägbelysning

Vägbelysning är en viktig faktor för att skapa en säker och välkomnande miljö på våra vägar. Oavsett om det är för motorvägar, stads- eller landsbygdsområden, är en ordentlig belysning nödvändig för att öka synligheten och minska risken för olyckor.

För företag och organisationer som arbetar med vägbelysning finns det flera aspekter att ta hänsyn till när man väljer lämpliga lösningar för sina kunder. En av de viktigaste faktorerna är energieffektivitet. LED-tekniken har revolutionerat belysningsindustrin genom att erbjuda lång livslängd och låg energiförbrukning. Genom att välja LED-baserade lösningar kan företag minska sina kundernas energikostnader samtidigt som de förbättrar belysningens kvalitet.

snölandskap i mörkret med gatubelysning

Kvalitetspolicy

POLAB, Professional Lighting POL AB, skall utveckla, marknadsföra och försälja högkvalitativ lågenergibelysning för utom- och inomhusbruk till professionella användningsområden. Polab skall endast tillhandahålla sådana produkter och tjänster som enligt internationell standard godkänts som hög kvalitet.

 

Noga utvalda leverantörer 
För att säkerställa att rätt kvalitetsnivå alltid upprätthålls tillämpar Polab följande kvalitetspolicy:

Polab väljer leverantörer med stor noggrannhet. Endast väl etablerade och specialiserade tillverkare med professionell styrning och ledning godkänns som leverantörer. Våra leverantörer skall alltid ha tillförlitliga kvalitetsgarantisystem – lägst motsvarande ISO 9000.

Polabs leverantörer skall ha resurser och testutrustningar för att mäta och kontrollera att kvalitetsnivåerna på produkterna lägst möter de krav och standards som anges i produktspecifikationerna – eller som på annat sätt överenskommits för specifika leveranser.

 

Vägbelysning och andra produkter genomgår kvalitetstester

När det kommer till vägbelysning och övriga produkter i vårt sortiment som Polab godkänner skall alla vara uppbyggda och tillverkade med komponenter från de allra främsta leverantörerna inom fackbranschen – vad gäller prestanda, kvalitet och tillförlitlighet.

Polab skall själva och/eller genom vårt egna lokala ombud i Kina besöka våra leverantörer inför alla större leveranser för att personligen kontrollera att all tillverkning sker på rätt sätt och med rätt kvalitet.

 

Fortlöpande stickprovskontroller av färdigpackat gods skall alltid göras innan utleverans sker.

Samtliga kontroller skall utföras i enlighet med Polabs skriftliga instruktioner samt dokumenteras med kvalitetsprotokoll – signerade av både produktionsansvarig och Polabs lokala kontrollant.
 
 

Vi har ett ansvar 

Våra produkter tillverkas hos väl etablerade och specialiserade tillverkare med professionell styrning och ledning. De har tillförlitliga kvalitetsgarantisystem – lägst motsvarande ISO 9000.

För att kunna följa upp våra kvalitetskrav säkerställer vi att våra leverantörer har resurser (relevanta testutrustningar och mätinstrument) för att kontrollera att kvalitetsnivåerna på produkterna möter de krav som ställs. Våra produkter är testade hos oberoende testorganisationer och uppfyller CE-normerna för LVD, EMC samt den nya strålningsstandarden för lysdioder. Våra produkter uppfyller även kraven
enligt Rosh.

Service, prestanda, kvalitet och tillförlitlighet är ledord som varje leverantör som tänker långsiktigt måste ha. Produkter med god kvalitet håller längre och investeringen likväl som den totala energiförbrukningen blir lägre. Vi ställer också krav på våra leverantörer att arbetsmiljön är bra och minst motsvarar de krav som finns.

Styrelse & VD

Öjvind Norberg
Ordförande

Även ordförande för Gällöfsta Utbildningscenter, Icehotel AB, Image Intelligence AB, Information Communication World AB, Pro Forestry AB, Vivaldi AB samt StyrelseAkademien Stockholm.

 

Karl B Åberg
Styrelseledamot och Partner.
 

Hans Sundström
VD

Tidigare Marknadschef, Vice VD och VD för Sundström Safety AB.


Lars Olsson Kållberg
Huvudägare ELPE AB

Miljö

POLAB verkar för att påskynda omställningen från en föråldrad och kostsam belysningsmiljö – till väsentligt mer moderna, miljövänliga och kostnadseffektiva belysningslösningar, bland annat gatubelysning och vägbelysning för större vägar.

POLAB fokuserar alltid på:

  • Service
  • Kvalitet
  • Tillförlitlighet

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss! 

Stora vägen 31

51333, Fristad

033-400 44 00